بالم لب عصاره وانیل ویکتوریا رز

برند Victoria Rose